Gå till innehållet

Olandsskolan

Olandsskolan ligger i Alunda tätort och är en F-9 skola med cirka 520 elever. Skolan har ett fritidshem med två avdelningar. På Olandsskolan finns ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Olandsskolan har närhet till stad, natur och landsbygd.

Vad vi gör

Olandsskolan är organiserad i arbetslag med elever från förskoleklass upp till år 9 och elevhälsa. I vår lokala skolutvecklingsplan arbetar vi med trygghet och studiero för att öka elevernas kunskaper. Vi har en helhetssyn på elevers lärande.

2018-09-19 Olandsskolan 038 förminskad

2018-09-19 Olandsskolan 019 förminskad

Dokument

Olandsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 21 mars 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Olandsskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Olandsskolan

Olandsskolan
Marmavägen 12
747 30 Alunda

Skoladministratör
Marika Thilander
0173-858 02

Relaterade länkar