Gå till innehållet

Öregrunds skola

Öregrunds skola ligger i Öregrunds tätort och är en F-6 skola med cirka 135 elever. Inom skolan finns två fritidshemsavdelningar. Öregrunds fina läge och närhet till havet används i största möjliga utsträckning i undervisningen.

Vad vi gör

Vi arbetar för att skapa ett tillåtande klimat med lust och nyfikenhet där barn och vuxna känner trygghet. Pedagogiken i klassrummet ska väcka elevernas nyfikenhet för kunskap och träna eleverna till eget ansvar för sitt lärande.

På fritidshemmet nyttjar vi närheten till naturen där lek, samarbete och kreativitet är viktiga inslag. Vi har även nära till grönområden, idrottsplaner och idrottshall vilka vi använder oss av i perioder under året.

Dokument

Öregrunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15 april 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Öregrunds skolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Öregrunds skola

Öregrunds skola
Strandgatan 29
742 42 Öregrund

Skoladministratör
Jessica Eriksson
0173-863 22

Relaterade länkar