Gå till innehållet

Vallonskolan

Vallonskolan är en 4-9-skola belägen i Gimo. Skolan har idag ca 250 elever, här finns också fritidsklubb.

Vad vi gör

På Vallonskolan ska eleverna erbjudas en konkurrenskraftig undervisning med hög kvalité och de ska ges förutsättningar att lyckas utifrån deras förmåga oavsett behov. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt och bildstöd. Vi stöttar elever i vår Studio och nyanlända elever i en liten SVA-grupp. 

Detta utmärker Vallonskolan

Vi är en 4-9 skola med ca 250 elever i två paralleller. Skolan ligger naturnära med en stor skolgård och har fina lokaler. Vi arbetar för att kunna möta eleverna med anpassningar där de befinner sig i sin utveckling. Vi tror att trygga elever presterar bättre och arbetar därför med tydliga lektionsstrukturer och en klassrumsmodell som eleverna ska kunna känna igen sig i. Vi jobbar aktivt med värdegrundsarbete med hjälp av ledstjärnor. Under läsåret deltar vi i en matematikfortbildning, en rörelsesatsning och ett konstprojekt.

Dokument

Vallonskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 24 maj 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Vallonskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Vallonskolan

Vallonskolan
Vretavägen 3
747 40 Gimo

Skoladministratör
Kerstin Eriksson
0173-867 27

Relaterade länkar