Gå till innehållet

Vallonskolan

Vallonskolan är en 4-9-skola belägen i Gimo. Till Vallonskolans upptagningsområde hör även Hargshamn, Hökhuvud och Valö. Skolan har idag ca 250 elever. Här finns också fritidsklubb.

Vad vi gör

Läsåret 2019/2020

Under läsåret 2019-2020 har vi i vår lokala skolutvecklingsplan att vi ska arbeta med aktiviteter för att nå ökad upplevelse av trygghet på skolan. Vi arbetar med fokus på studiero och stimulans i undervisningen. Vi arbetar för att utveckla arbetet med Elevhälsa som hela skolans ansvar. Skolans elevhälsoteam arbetar med delvis nya arbetssätt och rutiner för ett mer systematiskt och främjande och förebyggande arbete.

Detta utmärker Vallonskolan

Vi arbetar för att kunna möta eleverna med anpassningar där de befinner sig i sin utveckling. Vi tror att trygga elever presterar bättre och arbetar därför med tydliga lektionsstrukturer och en klassrumsmodell som eleverna ska kunna känna igen sig i. Elevens val har vi i form av temadagar då vi arbetar vi åldersintegrerat. Vi har en engagerad personal och vi utvecklas tillsammans. Vi är en lärande verksamhet.

 

Dokument

Vallonskolans dokument 19 mars 2020

Här hittar du bl.a. Vallonskolans trygghetsplan, ordningsregler och fokusområden.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Vallonskolan

Vallonskolan
Vretavägen 3
747 40 Gimo

Skoladministratör
Kerstin Eriksson
0173-867 27

Relaterade länkar