Gå till innehållet

Vretaskolan

Vretaskolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem belägen i Gimo tätort. På skolan finns också Östhammars kommuns anpassade grundskola och tillsammans med grundskolan går här 200 fantastiska elever med en positiv inställning till livet och utbildning. Höstterminen 2020 flyttade verksamheten från Hammarskolan till Vretaskolan lokaler. Skolan bytte därmed att namn till Vretaskolan.

Vad vi gör

På Vretaskolan är vi uppdelade i tre arbetslag. Tillsammans arbetar vi utifrån ett gemensamt årshjul där verksamheten bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vi fokuserar på elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet att lära. Vi uppmuntrar egna idéer och skapande. Årshjulets teman är också förankrade i våra gemensamma mål som finns beskrivna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Här kan du se vårt årshjul.

Forskning visar att om man tillsammans har gemensamma mål, gemensamma förhållningssätt samt höga förväntningar på eleverna så lyckas de långt mycket bättre än när man inte har det. Detta är viktigt för oss på Vretaskolan.

Dokument

Vretaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 8 februari 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Vretaskolans arbete.

Anpassad grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 8 februari 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår anpassad grundskolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Vretaskolan

Vretaskolan
Idrottsvägen 4
747 40 Gimo

Skoladministratör
Anu Lintula
0173-867 05

Kurator
Emma Elvén
0173-867 07, 070-345 92 34

Skolpsykolog
Emma Svensk
0173-858 78

Skolsköterska
Susanne Edeblom Andersson
0173-866 87, 072-530 03 88

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

Specialpedagog
Anna Hjortsberg
0173-867 15

 

 

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)