Gå till innehållet

Abborren

På Abborren finns det sex lägenheter som ligger i ett hyreshus beläget i centrala Östhammar.

Vad vi gör

På boendet arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.  Det finns även sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut som är knutna till boendet. Omvårdnad och stödinsatser utformas utifrån individuell planering. Personalen arbetar utifrån socialnämndens värdegrund

Typ av boende

Gruppbostad

Utförare

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Ledning