Gå till innehållet

Boda

Det finns fem lägenheter på boendet och där arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt

Vad vi gör

Det finns även sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut som är knutna till boendet. Omvårdnad och stödinsatser utformas utifrån individuell planering. Personalen arbetar utifrån socialnämndens värdegrund.

Typ av bostad

Gruppbostad

Utförare

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Ledning