Gå till innehållet

Bojen

Bojen är ett resurshem för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar

Vad vi gör

Barnen vistas i en grupp om högst fem personer. På Bojen arbetar personalen dygnet runt. Alla barn och ungdomar som vistas på Bojen har en personlig plan som utformas tillsammans med barn och föräldrar.

Typ av boende

Korttidsboende

Utförare

Vård och omsorg, Östhammars kommun