Gå till innehållet

Framsteg

Jobbar du inom Framsteg har du din arbetsplats på ett företag eller förening i Östhammars kommun. Några av arbetsplatserna finns i kommunens egna verksamheter.

Vad vi gör

Inom Framsteg får du

  • meningsfulla arbetsuppgifter
  • delaktighet i arbetslivet
  • social gemenskap
  • möjlighet till personlig utveckling.

Vi försöker tillgodose önskemål om arbetsuppgifter och vi fokuserar på möjligheter istället för begränsningar. Målet är att erbjuda sysselsättning som i framtiden kan leda till anställning.

Framstegs arbetshandledare finns som ett stöd för arbetstagaren och personalen på företaget. Handledarna besöker arbetsplatsen regelbundet utifrån arbetstagarens behov.

Arbetshandledare

Maria, Nina och Sofia 

Politisk ledning

Styrs av Socialnämnd.

Ledning

Kontakta Framsteg

Framsteg
T: 0173 - 863 13

Adresser

Postadress:

Östhammars kommun

Framsteg

Box 66

742 21 Östhammar

Besöksadress:

Stångörsgatan 10

742 21 Östhammar