Gå till innehållet

Oasen

På Oasen erbjuder vi en trivsam och tillgänglig miljö, där vi ger trygghet, gemenskap och god omvårdnad.

Vad vi gör

På Oasen arbetar vi med våra sinnen och träning av motorik genom

 • sång och musik
 • massage
 • matlagning
 • trädgårdsarbete
 • individuella träningsprogram
 • promenader
 • ståträning

Kommunikationen utvecklas genom

 • olika program på dator och Ipad
 • talträning
 • högläsning
 • tecken
 • bildstöd
 • sång och musik.

I arbetet ingår också att sköta de dagliga sysslorna i lokalen samt skötseln av Vita rummet. Vi får också arbetsuppgifter på uppdrag av andra verksamheter. Det kan vara posthantering, retursopor, tvätt och strykning.

Oasen ansvarar för utlåning och leverans av Daglig Verksamhets boklådor med lättlästa böcker.

Vårt mål är att du som arbetstagare på Oasen ska kunna arbeta så självständigt som möjligt utifrån dina egna förmågor. För att nå dit använder vi oss av tydlighet, struktur och pedagogisk handledning.

Oasen har verksamhet fem dagar i veckan, våra lokaler finns på Lasarettvägen i Östhammar.

Bokning och visning av Vita rummet sker via Oasens personal.

Arbetshandledare

Amani, Annica, Helena, Josefine och Marina.

Politisk ledning

Styrs av Socialnämnd.

Ledning

Kontakta Oasen

Oasen
T: 0173 - 864 22

Adresser

Postadress:

Östhammars kommun

Oasen

Box 66

742 21 Östhammar

Besöksadress:

Lasarettsvägen 6

Östhammar