Gå till innehållet

Ugglan

Utemiljö, Gemenskap, Glädje, Livslärande, Arbete, Natur

Vad vi gör

Ugglans verksamhet ligger i en trivsam miljö, med en stor trädgård i Östhammar.

Ugglan ingår i vår upplevelselinje, och vi arbetar med inriktning på natur och miljö. Genom struktur och bra rutiner skapas en trygg arbetsmiljö.

I trädgården kan man uppleva årstidsväxlingarna.

Vi arbetar med sinnesupplevelser, motorik och kommunikation.

  • Promenader, gymnastik, massage och avslappning
  • Läsning av böcker och nyheter
  • Musik och sång
  • Trädgårdsarbete, vedklyvning och upplevelser på vår sinnesstig
  • Social träning
  • ADL träning

Vårt mål är att du som arbetstagare på Ugglan ska kunna arbeta så självständigt som möjligt utifrån dina egna förmågor. För att nå dit använder vi oss av tydlighet, struktur och pedagogisk handledning.

Vi har verksamhet fem dagar i veckan, våra lokaler finns på Morkullegatan i Östhammar.

Arbetshandledare

Anna-Maria, Lars, Sofi ochTommy.

Politisk ledning

Styrs av Socialnämnd.

Ledning

Kontakta Ugglan

Ugglan
T: 0173 - 863 79

Adresser

Postadress:

Östhammars kommun

Ugglan, Daglig verksamhet

Box 66

742 21 Östhammar

Besöksadress:

Morkullegatan 5

Östhammar