Gå till innehållet

Dannemoravägen

Boendet består av fem lägenheter. På boendet arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.

Vad vi gör

Det finns även sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut som är knutna till boendet. Omvårdnad och stödinsatser utformas utifrån individuell planering. Personalen arbetar utifrån socialnämndens värdegrund och innebär att din kontakt med vår verksamhet ska kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och värdighet

Typ av boende

Gruppbostad

Utförare

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Politisk ledning

Styrs av Vård- och omsorgsnämnden.

Ledning