Gå till innehållet

Lärkbacken

Invid väg 288 mitt emot Skäfthammars kyrka ligger Lärkbackens äldreboende.

Vad vi gör

Vi arbetar för att erbjuda det bästa möjliga boendet

På Lärkbacken finns det 46 lägenheter och är uppdelat i tre enheter. Två enheter är med inriktning mot omvårdnad och en enhet är korttidsavdelning där det finns korttidsplatser, växelvårdsplatser samt psykiatriplatser. Lägenheterna har olika utformning från ett, till två rum och kök. På varje enhet finns gemensamhetsutrymmen och på bottenvåningen finns ett stort samlingsrum för hela huset. Utanför boendet finns gräsmattor, växter och trädgårdsmöbler.

Till centrum är det cirka 500 meter och till kulturmiljö med herrgård, knutmassomuseum och hembygdsgård är det drygt en kilometer. Besöksparkering finns på anvisad plats utanför boendet.

Vi som arbetar

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Till boendet finns även en eller fler sjuksköterskor som ansvarar för sjukvård och läkarkontakter. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgänglig för bedömning av rehabilitering, träning och hjälpmedel. Primärvården har en läkare som är knuten till boendet med avsatt tid varje vecka.

Så arbetar vi

  • Du gör det du själv klarar av och får stöd i det du inte klarar.

  • Du utför sysslor tillsammans med din personal utifrån dina förutsättningar.

  • Du får stöd till att göra egna val och att behålla dina intressen och vanor.

Egen kontaktman

När du flyttar in hos oss erbjuds du en egen kontaktman i personalgruppen. Tillsammans med dig planerar kontaktpersonen vilken hjälp du vill ha utifrån dina behov och önskemål. Din kontaktman kan ge råd och stöd och hjälpa till i kontakter med till exempel läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Genomförandeplan

Det skrivs en så kallad genomförandeplan så att personer som arbetar hos dig vet vad du vill och behöver ha hjälp med.

Aktiviteter

På boendet anordnas olika aktiviteter som exempelvis bingo, musikunderhållning, gymnastik, högläsning, besök från kyrkan och promenader.

Måltider

Maten tillagas av kökspersonal på boendet. Det finns en gemensam matsal samt en matsal på varje enhet. Du kan även få dina måltider serverade i din lägenhet.

Här hittar du Lärkbackens matsedel

Kontaktuppgifter

  • Hus 4  0173-868 05

  • Hus 6  0173-868 10

  • Korttidsenheten  0173-868 06

  • Arbetsterapeut  0173-868 08

  • Sjukgymnast  0173-868 02

  • Sjuksköterska  0173-868 07

Ledning