Gå till innehållet

Råd och Stöd

Vi arbetar med rådgivning och förebyggande arbete med familjer samt barn och ungdomar upp till 20 år, som bor i Östhammars kommun.

Förebyggande arbete

Råd och Stöd arbetar förebyggande och med tidiga insatser för barn, ungdomar och familjer. I alla familjer uppstår det ibland olika svårigheter, stora och små och då kan det vara bra att få hjälp av en utomstående. Det kan vara problem under exempelvis småbarnsperioden, tonårstiden eller med nya familjebildningar.

Våra mål är att kunna vägleda och hjälpa till i de frågor som gäller barn, ungdomar och familjer.

Man kan träffa oss enskilt, med hela eller delar av familjen eller tillsammans med andra viktiga personer. Kontakten kan se ut på olika sätt, från enskilda rådgivande samtal till att hela familjen deltar i en serie av familjesamtal.

Råd och Stöd arbetar på uppdrag av den unge och/eller familjen men även med insats som är beviljad av socialtjänsten.

Vi har sekretess och kontakten med Råd och Stöd är kostnadsfri.

Vårt kontor finns i Familjecentralens lokaler vid Gimo Torg.

Läs mer om stöd för barn, ungdomar och föräldrar

Kontakta Råd och Stöd

Råd och Stöd
Gimo Torg 4
74743 Gimo
T: 0173 - 867 65 ros.gruppen@osthammar.se