Gå till innehållet

Rådhuset

Boendet består av fem lägenheter och ligger invid Rådhustorget i Östhammar

Vad vi gör

På boendet arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.  Det finns även sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut som är knutna till boendet. Omvårdnad och stödinsatser utformas utifrån individuell planering. Personalen arbetar utifrån socialnämndens värdegrund.

Typ av boende

Gruppbostad

Utförare

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Politisk ledning

Styrs av Vård- och omsorgsnämnden.

Ledning