Gå till innehållet

Förvaltningsområde för finska språket

Östhammars kommun är en finsk förvaltningskommun. Det innebär att du som är en del av den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar har rätt att använda finska i dina kontakter med Östhammars kommun i ärenden som berör dig.

Vad vi gör

Läs mer, på både svenska och finska, om vad vi som finsk förvaltningskommun kan erbjuda här https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/forvaltningsomrade-pa-finska/