Gå till innehållet

Tekniska förvaltningen

Vi har bland mycket annat, ansvar för kommunens fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar samt sopor och avfallshantering.

Vad vi gör

Vi ser till att Gator, vägar, parker och grönområden i kommunen är välskötta, genomför anläggningsarbeten och snöröjning och förvaltar den skog som kommunen äger.  

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning
Box 66
742 21 Östhammar
tekniska.kontoret@osthammar.se