Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Sektor verksamhetsstöd

Vi samordnar, leder, planerar och följer upp kommunens verksamhet

Vad vi gör

Kommunlednings- förvaltningens uppdrag är att stötta kommunstyrelsen i sitt arbete så att medborgarna ska få del av det som beslutats av kommunfullmäktige. 

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Sektor verksamhetsstöd

Sektor verksamhetsstöd
kommunstyrelsen@osthammar.se