Gå till innehållet

Sektor verksamhetsstöd

Vi samordnar, leder, planerar och följer upp kommunens verksamhet

Vad vi gör

Kommunlednings- förvaltningens uppdrag är att stötta kommunstyrelsen i sitt arbete så att medborgarna ska få del av det som beslutats av kommunfullmäktige. 

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Sektor verksamhetsstöd

Sektor verksamhetsstöd
kommunstyrelsen@osthammar.se