Gå till innehållet

Upphandling

Verskamhetsområde upphandling svarar för upphandling av tjänster och varor för Östhammars kommun.

Vad vi gör

Upphandlingsenheten ansvarar bl a för:

  • Att genomföra kommunens annonserade upphandlingar, direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar över 100 000 kr. Direktupphandlingar över 100 000 kan genomföras på förvaltningsnivå efter bemyndigande från upphandlingschef.
  • Att följa upp löpande ramavtal och inleda nya upphandlingar vid fortsatt behov.
  • Att stödja verksamheterna i deras inköpsarbete med hjälp av mallar, rådgivning, granskningar, internutbildningar, internkontroller, möten/forum.
  • Att sprida information till förvaltningar om t.ex. nya ramavtal.
  • Att hålla avtalsdatabasen uppdaterad.
  • Att uppmärksamma ”problemområden” där det t.ex. är vanligare med avtalsbrott, leverantörsotrohet och otillåtna direktupphandlingar samt att identifiera vad det beror på och försöka avhjälpa problemet.
  • Att göra avtalsuppföljningar

Ledning