Gå till innehållet

Upphandling

Verksamhetsområde Upphandling upphandlar varor, tjänster och entreprenader för Östhammars kommun.

Vad vi gör

Upphandling

Vi ansvarar för att genomföra kommunens annonserade upphandlingar, direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar över 100 000 kr.

Inköpsstöd

Vi ska även vara ett stöd för verksamheterna i deras inköpsarbete genom att skapa effektiva inköpsprocesser, hålla internutbildningar, ge rådgivning, skapa mallar med mera.

Avtalsuppföljning

En annan viktig del av uppdraget är avtalsuppföljning. Leveranskvalitet kontrolleras för att säkerställa att våra leverantörer utför det som är överenskommet enligt avtal. Avtalstrohet kontrolleras för att säkerställa att upphandlade varor och tjänster avropas från rätt leverantör.

Ledning