Gå till innehållet

Individ- och familjenämnden

Individ‐ och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Förtroendevalda

Indvid- och familjenämnden

(Länk till annan webbplats)

Möten och handlingar


Stöds av

Omsorgskontoret

Kontakta Individ- och familjenämnden