Gå till innehållet

Individ- och familjenämnden

Individ‐ och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Förtroendevalda

Indvid- och familjenämnden

(Länk till annan webbplats)

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Stöds av

Sektor omsorg

Kontakta Individ- och familjenämnden