Gå till innehållet

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fungerar som kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen.

Förtroendevalda

Krisledningsnämnd

Möten och handlingar


Kontakta Krisledningsnämnd