Gå till innehållet

Överförmyndarnämnd

Nämnden är en gemensam överförmyndare för Uppsala, Tierps, Östhammars, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner.

Förtroendevalda

Överförmyndarnämnd

Vad gör vi

Vi kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vi ger tillstånd till olika rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en person.

Läs mer om överförmyndarnämnden

Kontakta Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd
overformyndarnamnden@uppsala.se