Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Gemensam IT-nämnd

Nämnden är gemensam för Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner. Nämnden har Tierps kommun som värdkommun och inledde sitt nya arbete 1 januari 2019.

Förtroendevalda

Gemensam IT-nämnd

Vad gör vi

Nämndens ansvarsområde är övergripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Syftet med en gemensam IT-nämnd är bland annat att möjliggöra en bättre samordning av resurser, minska sårbarheten samt bygga en modernare och mer robust digital infrastruktur.

Läs mer om IT-nämnden 

Ledamöter

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Protokoll IT-nämnden

Kontakta Gemensam IT-nämnd

Gemensam IT-nämnd