Gå till innehållet

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård i enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Ansvaret utgår från två övergripande lagstiftningsområden för individ- och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) och för vård och omsorg enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förtroendevalda

Socialnämnd

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


  • Socialnämnden 24 januari 2018

    Här publiceras kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde en vecka före mötet. När protokollet är justerat efter sammanträdet publiceras protokollet och eventuella bilagor.

Stöds av

Sektor omsorg

Kontakta Socialnämnd