Gå till innehållet

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård i enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Ansvaret utgår från två övergripande lagstiftningsområden för individ- och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) och för vård och omsorg enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förtroendevalda

Socialnämnd

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Stöds av

Sektor omsorg

Kontakta Socialnämnd