Gå till innehållet

Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Vad vi gör

Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar  och föreningar som driver funktionshinderfrågor. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder 4 gånger per år. 

OBS! Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, eller via e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Dokument

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2 mars 2017

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Förtroendevalda i Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Kontakta Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta
kommunstyrelsen@osthammar.se