Gå till innehållet

Lokala utvecklingsgrupper

För att stärka lokala processer och initiativ finns det möjlighet att bilda lokala utvecklingsgrupper. Detta för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar som tillhör utvecklingsgrupperna.

Utvecklingsgruppernas uppdrag

  • Främja utvecklingen av egna orter och bygder.
  • Ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter.
  • Stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet.
  • Grupperna utgör remissinstanser till kommunen och deltar i samråd.

Utvecklingsgrupper i Östhammars kommun

Möten och handlingar


Dokument

Ansökningsblankett utvecklingsgrupper 2 mars 2016

Ansökan kan lämnas när som helst men beslut fattas inför specifika datum som framgår av blanketten.

Förtroendevalda i Lokala utvecklingsgrupper

Kontakta Lokala utvecklingsgrupper