Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) är ett råd i samarbete mellan Östhammars kommun, Polisen, Sandvik Coromant AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, kvinnojouren Freja och Svenska Kyrkan.

Vad vi gör

TRÖ har ersatt fd. Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013. Gruppens syfte är att bereda trygghetsfrågor som är viktiga för huvudmännen. Arbetet har ett särskilt fokus på barns och ungdomars alkohol- och drogvanor. Gruppen sammanträder 3 gånger per år.

Möten och handlingar


Förtroendevalda i Trygg i Östhammar

Kontakta Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammar
kommunstyrelsen@osthammar.se