Gå till innehållet

Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) är ett råd i samarbete mellan Östhammars kommun, Polisen, Sandvik Coromant AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, kvinnojouren Freja och Svenska Kyrkan.

Vad vi gör

TRÖ har ersatt fd. Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013. Gruppens syfte är att bereda trygghetsfrågor som är viktiga för huvudmännen. Arbetet har ett särskilt fokus på barns och ungdomars alkohol- och drogvanor. Gruppen sammanträder 3 gånger per år.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Förtroendevalda i Trygg i Östhammar

Kontakta Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammar
kommunstyrelsen@osthammar.se