Gå till innehållet

Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) är ett råd i samarbete mellan Östhammars kommun, Polisen, Sandvik Coromant AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, kvinnojouren Freja och Svenska Kyrkan.

Vad vi gör

TRÖ har ersatt fd. Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013. Gruppens syfte är att bereda trygghetsfrågor som är viktiga för huvudmännen. Arbetet har ett särskilt fokus på barns och ungdomars alkohol- och drogvanor. Gruppen sammanträder 3 gånger per år.

Möten och handlingar


  • Trygg i Östhammars kommun, möte 24 februari 2017

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från trygg i Östhammars kommun kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

  • Trygg i Östhammars kommun, möte 2 juni 2017

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från trygg i Östhammars kommun kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

  • Trygg i Östhammars kommun, möte 3 november 2017

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från trygg i Östhammars kommun kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

Förtroendevalda i Trygg i Östhammar

Kontakta Trygg i Östhammar

Trygg i Östhammar
kommunstyrelsen@osthammar.se