Gå till innehållet

Villkorsförhandlingen avslutad

2022-12-05 Torsdagen den 1 december avslutades villkorsförhandlingen gällande ärendet om utbyggnad av befintligt slutförvar av låg- och medelaktivt avfall i Forsmark och ett separat ärende om havsvattenuttag i Öregrundsgrepen.

Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, framförde sina villkorsförslag och övriga parter fick svara på detta. Östhammars kommun och Länsstyrelsen var motparter liksom representanter från MKG, Milkas och Naturskyddsföreningen Uppsala län. Strålsäkerhetsmyndigheten fanns också med vid förhandlingsbordet.

Några frågor som diskuterats dessa dagar är bullernivåer, damning, energianvändning, fiskeavgift, artskyddsdispens och utsläpp till vatten. Det är alltså ett brett segment av frågor där alla parter har gjort inspel på SKB:s förslag, såväl som inkommit med egna villkorsförslag. 

Östhammars kommun har i några frågor framfört egna villkorsförslag eller givit argument för att justera andras förslag. Vi är nöjda med utfallet och i många frågor var parterna överens. Sedan är det några frågor som är upp till domstolen att bedöma. 

Dom kommer 21 december, kl. 13.