Gå till innehållet

Bullerdämpande åtgärder påbörjas

2023-02-28 Östhammars kommun kan konstatera att SKB påbörjat arbetet med att uppfylla ett av sina villkor gällande bullerdämpande åtgärder längs väg 76.

Under februari 2023 har SKB träffat berörda fastighetsägare runt frågan om att se över möjligheter till att erbjuda bullerdämpande åtgärder. Detta sker i samarbete med en akustikkonsult som ser över hur detta kan genomföras. 

 

- SKB har påbörjat arbetet med att uppfylla ett av våra villkor rörande bullerdämpande åtgärder längs RV 76.

Mer konkret har vi bjudit in berörda fastighetsägare att komma på informationsmöten samt att ta ställning till om de tillåter SKB och komma och inventera bullernivåerna i deras bostadshus.

Arbetet har gått bra och det har varit bra uppslutning och diskussioner på de informationsträffar som SKB bjudit in till, säger Klas Källström, Ansvarig Tillstånd SFR Utbyggnad.

 

Östhammars kommun ser mycket positivt på det påbörjade arbetet då vi länge arbetat för att få med detta inom ramen för SKB:s villkorspaket för utbyggnaden av det befintliga slutförvaret, SFR.