Gå till innehållet

Informationsfilm mot ungdomar

2023-04-17 Under en tid har slutförvarsorganisationen tagit fram en informationsfilm riktad mot högstadiet. Syftet är att nå ungdomar med de här frågorna.

För ett par år sedan tog slutförvarsorganisationen fram en dokumentärfilm om Östhammars kommuns roll i slutförvarsprocessen. För att hitta till målgruppen ungdomar, som vi tidigare har haft svårt att nå, ville vi ta samma ämne som dokumentärfilmen men att göra den mer tillgänglig för just den här målgruppen. Konkret innebar det att förenkla och packa om innehållet. 

Vi ville hitta till ungdomarna via skolan, där de under högstadiet går igenom många olika ämnen som kan, på olika sätt, kopplas till vårt område. Vi tog även fram en lärarhandledning som förhoppningsvis kan hjälpa lärare som vill använda filmen i sin undervisning. 

Målet med filmen är att ungdomar i kommunen generellt ska ha högre kunskap om varför placering av slutförvar för radioaktivt avfall kom att hamna i kommunen, hur processen övergripande gått till samt vilket arbete kommunen gjort inom detta område. 

Se filmen här.

Läs lärarmaterialet här.