Gå till innehållet

Besök från Estland

2023-08-21 Den 17 augusti närvarade representanter från Slutförvarsorganisationen under ett möte med FERMI från Estland.

Mötet var i Uppsala, där deltagarna var inbjudna av FERMI via KSU och bestod av en brett sammansatt grupp med bland annat politiker, forskare, lokalinvånare och representanter från industrin. FERMI jobbar med att förankra ny kärnkraft/slutförvar i Estland.

Östhammars kommuns representanter berättade om kommunens roll och arbete i slutförvarsfrågan. 

https://fermi.ee/en/

https://www.ksu.se/