Gå till innehållet

Suomeksi

Taustaa

Ruotsissa on tuotettu ydinvoimaa 1970-luvulta lähtien. Jo varhain ymmärrettiin, että siitä aiheutuu erityisen käsittelyn vaativaa jätettä. Ydinvoimayhtiöt perustivat tällöin yhdessä yhtiön Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, huolehtimaan ydinjätehuollosta. SKB sai tehtäväkseen tehdä tähän liittyviä tutkimuksia ja lopuksi esitellä sopivan menetelmän ja sijoituspaikan, joka täyttää viranomaisten radioaktiiviselle jätteelle asettamat vaatimukset.

 

Loppusijoituspaikat

Vuodesta 1988 alkaen on Forsmarkissa ollut loppusijoituspaikka lyhytikäiselle matala- ja keskiaktiiviselle radioaktiiviselle jätteelle. 2014 SKB haki myös lupaa saadakseen rakentaa lisää varastointitilaa ennen kaikkea nyt suljettujen reaktoreiden purkamisjätteille.

Tärkein kysymys on ehkä kuitenkin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. Vuonna 1995 Östhammarin kunnalta pyydettiin lupaa tarkempien tutkimusten tekemiseen kunnassa. Pitkän prosessin jälkeen SKB päätti vuonna 2009, että Forsmark oli tuolloin tarkastelluista vaihtoehtoista parhaiten soveltuva paikka, ja kaksi vuotta myöhemmin haettiin lupaa saada perustaa Forsmarkiin loppusijoituspaikka käytetylle ydinpolttoaineelle. Tämä kysymys on erittäin monimutkainen ja sisältää myös asioita, jotka liittyvät toiminnan perustamiseen ja laajentamiseen Oskarshamnissa, jossa kaikki käytetty ydinpolttoaine nyt odottaa välivarastossa, josta käytetään nimitystä CLAB.

SKB suunnittelee myös loppusijoitusta pitkäikäiselle matala- ja keskiaktiiviselle jätteelle, mutta siinä prosessissa ei ole vielä edetty niin pitkälle, että päätöstä menetelmästä tai paikasta olisi tehty. Tästä loppusijoituspaikasta käytetään nimitystä SFL.

Kaikki nämä valmistelutyöt vaativat muun muassa laaja-alaisia juridisia prosesseja. Östhammarin kunnalla on ollut veto-oikeus sekä SFR:n (sekä laajennustöiden) ja ydinpolttoaineen loppusijoituksen osalta. Kunta on kunnanvaltuuston kautta antanut suostumuksensa näille. Sen jälkeen, kun asiaa oli käsitelty laaja-alaisesti sekä maa- ja ympäristötuomioistuimessa että Säteilyturvavirastossa ja kunta oli esittänyt kantansa asiassa, on myös hallitus ilmoittanut hyväksyvänsä sekä SFR:n laajennustyöt että loppusijoituspaikan käytetylle ydinpolttoaineelle. Vaikka prosessit ovatkin vielä kesken, on päätetty, että loppusijoituspaikka saadaan rakentaa.

 

Kunnan työ

Östhammarin kunta ollut osapuoli tässä prosessissasiitä lähtien, kun kunta 1980-luvun alussa suostui SFR:n rakentamiseen. Voidakseen toimia aktiivisena ja näihin kysymyksiin hyvin perehtyneenä osapuolena, perusti kunta  jo vuonna 1995 erityisen loppusijoitusorganisaation. Organisaation koostumus on eri vuosina vaihdellut sen mukaan missä prosessin vaiheessa on tuolloin oltu. Organisaatio on aina koostunut paikallisista poliitikoista ja  virkamiehistä. Organisaation tehtävänä on asiakirjojen tarkastaminen ja palautteen antaminen kunnanhallitukselle eri kysymyksissä, sekä avustaminen tiedottamisessa ja vuoropuhelussa yhteiskunnan kanssa.

  

Ajankohtaista tietoa

Vuoden 2022 lopussa toteutettiin ehtoja koskeva oikeudenkäynti Nackan maa- ja ympäristötuomioistuimessa. Vähän ennen joulua annettiin tuomio, jossa ilmoitettiin, mitkä ehdot ovat voimassa nykyisen loppusijoituspaikan, SFR:n, laajennustöille.  SKB voi nyt aloittaa työn.

Yksi oikeudenkäynti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ehdoista  on suunniteltu pidettäväksi  vuonna 2024.