Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Evenemangsskyltning

Evenemangsskylten

 Nu har föreningar och olika aktörer möjlighet att boka evenemangsskyltning på våra välkomstskyltar som finns placerade i Alunda, Österbybruk, Öregrund, Östhammar, Gimo och Hargshamn.

Evenemangsskylten får hänga en vecka. Skylten får endast innehålla 30 tecken. Först till kvarn gäller. Skylten sätts upp och tas ner av kommunen vid den ort som valts. 

Kriterier

För att få synas med sitt budskap på kommunens  välkomstskyltar gäller följande:

  1. Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller bred underhållande/nöjessynpunkt.
  2. Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.
  3. Evenemanget får inte innebära otillbörlig konkurrens, enligt kommunallagen Kapitel 2 §8:  Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommuneneller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finnssynnerliga skäl för det.

Kostnad

Pris vid varje skyltningstillfälle är 975 kronor exklusive moms.