Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Föreningslyftet

Östhammars kommun erhåller 4,2 miljoner kronor över tre års tid att fördela till kultur- och föreningslivet i Östhammars kommun.


Just nu arbetas det fram en organisation och modell för styr- och beslutsgrupp. Vi meddelar vidare framgång i detta.

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare.

Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Östhammar på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Söker du mer information om Lyftet Storbrunn? Klicka här.

1. Organisation

Administration av ansökningarna, som kan skickas in när som helst under året, sker via Enheten för Fritid och Hälsa, Östhammars kommun, med hjälp av en beslutsgrupp.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av beslutsgruppen vid fyra tillfällen per år.

Kontakta oss