Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

1. Verksamhetsstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar med säte i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?
Regelbunden, långsiktig och utåtriktad kulturverksamhet som kommer allmänheten till godo.

När kan man söka?
Senast 31 oktober året före det år ansökan gäller.

När får man besked?
Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

 • Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kultur- och fritidnämndens övriga stödformer.
 • Verksamhetsstödet beviljas årsvis. I kommunikation som rör den bidragsbeviljade verksamheten ska föreningen berätta att stöd ges av Östhammars kommun.
 • Stödet grundas, förutom på övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan.

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten

Specifika bedömningskriterier

 • Verksamhetsberättelse för senast avslutade verksamhetsår.
 • Balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår.
 • Verksamhetsplan för kommande år.