Gå till innehållet

Boka kommunens idrottslokaler och anläggningar

Föreningar i kommunen har förtur till kommunens lokaler (gymnastiksalar, sim och sporthallar). Fördelningen sker enligt kultur- och fritidsnämndens lokalfördelningsprinciper. Dessa tider fördelas av Fritidsenheten en gång per år.

Efter fördelning kan lediga tider bokas av övriga hyresgäster.

Bokningsförfrågan skickas till bokalokal@osthammar.se

För att registrera dig som privat kund: Skicka namn, adress, personnummer och mobilnummer till bokalokal@osthammar.se

Sporthall/gymnastiksal

Alunda Olandshallen A-hall Skolvägen 7
Alunda Olandshallen B-hall Skolvägen 7

Gimo sporthall Idrottsvägen 2

Gimo gruppträningsrum Idrottsvägen 2

Hargshamns gymnastiksal Viktors väg

Öregrunds sporthall Strandgatan 29
Öregrund Sven Persson-hallen Bryggaregatan


Österbybruks sporthall Herrgårdsvägen 4
Österbybruk Gamla hallen 

Östhammar Frösåkershallen Skolvägen 3

Östhammar Kristinelundskolans gymnastiksal Kyrkogatan 30
Östhammar Räddningstjänstens sporthall Gammelbygatan 12

Simhall/utomhusbad

Gimo simhall Idrottsvägen 2
Österbybruks simhall Herrgårdsvägen 4
Alundabadet Idrottsvägen

Ishall

Gimo ishall Idrottsvägen

Östhammars ishall Hallgatan 5


Idrottsanläggning 

Östhammar Frösåkersvallen (friidrott/ fotboll) Hallgatan

Samlingslokaler

Omklädningsrum

Kontakter