Gå till innehållet

Boka lokal

Föreningar i kommunen har förtur till kommunens lokaler (gymnastiksalar, sim och sporthallar). Dessa tider fördelas av kultur- och fritidsförvaltningen en/två gånger per år. Om föreningen inte är nöjd med tilldelningen kan frågan prövas och beslutas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Övriga tider kan sedan bokas av privatpersoner och föreningar utanför Östhammars kommun.

Alunda

Olandshallen A-hall (20 x 40)
Olandshallen B-hall (20 x 10)
Ströbokning: 0173-85 627 eller osterbysimhall@osthammar.se

Gimo

Gimo simhall (25 x 12,5) och (12 x 6)
Gimo sporthall (20 x 40)
Gimo ishall
Gimo spegelsal
Ströbokning: 0173-86 760 eller gimosimhall@osthammar.se

Öregrund

Öregrunds sporthall (20 x 40)
Sven Persson-hallen (10 x 25)
Ströbokning: 0173-865 16 eller oregrunds.sporthall@osthammar.se

Österbybruk

Österbybruks simhall (25 x 10) och (10 x 4,5)
Österbybruks sporthall (20 x 40)
Gamla hallen (10 x 18)
Ströbokning: 0173-856 27 eller osterbysimhall@osthammar.se

Östhammar

Östhammars simhall (16 x 6)
Östhammars sporthall (20 x 40)
Östhammars ishall
Frösåkersvallen (friidrott och fotboll)
Skyttelokal
Kristinelundskolans gymnastiksal
Räddningstjänstens gymnastiksal
Ströbokning: 0173-861 75 eller frosakershallen@osthammar.se

Hargshamn

Hargshamns gymnastiksal
Ströbokning: 0173-861 75 eller frosakershallen@osthammar.se

Samlingslokaler

Här hittar du en lista över bygdegårdsföreningar och andra föreningar som hyr ut samlingslokaler.

FöreningBokning
Andersbo bygdegårdsförening 070-385 00 31
Bygdegårdsf Societetshuset Källör Upprustn. pågår
Börstils norra bygdegårdsförening  
Dannemora JUF Bygdegård 070-568 58 70
Ekeby Bygdegårdsförening  
Gimo Idrottsförening Ladan 0173-401 15
Granhälla Bygdegårdsförening 0173-510 15
Gräsö Bygdegårdsförening 0173-341 68
Hargshamns Folkets Husförening 070-380 28 80
Hökhuvuds Bygdegårdsförening 0173-160 46
Kelinge Bygdegårdsförening 0173-610 26
Morkarla Bygdegårdsförening 0295-440 18
Norrskedika Bygdegårdsförening 0173-152 40
Norrögårdens lokalförening 0173-130 11 eller 070-222 39 25
Olands hembygdsgille 0174-131 08 eller 072-504 77 77
Ramhälls Bygdegårdsförening 0174-141 10
Sanda Bygdegårdsförening 0173-230 16
Storbrunn 0173-860 00
Söderögårdens Bygdegårdsförening 0173-321 59 eller 070-693 20 46
Öregrunds BGF Socitetshuset  
Österby Folkets Hus & Parkfören. 0295-200 95

Vill du boka eller komma i kontakt med någon av dessa föreningar, hittar du kontaktuppgifter i föreningsregistret eller se respektive förenings hemsida.