Gå till innehållet

Båtliv och paddling

Det finns cirka 1 355 kommunala båtplatser. Dessa sköts och bokas av Hargshamns Båtklubb, Öregrunds Båtklubb och Östhammars Segelsällskap.

1. Småbåtshamnar

Östhammars småbåtshamn

Cirka 460 platser som förvaltas av
Östhammars Segelsällskap,  telefon 0173-102 50

Öregrunds småbåtshamn, Katrinörarna och Sunnanöviken.

Cirka 600 platser som förvaltas av
Öregrunds Båtklubb, telefon 0173-311 60

Hargshamn småbåtshamn

Cirka 295 platser som förvaltas av
Hargshamns Båtklubb, telefon 0173-200 62
Utbyggnad av antalet båtplatser pågår.

Kontakt