Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Fiske

Kvinna och barn fiskar

 

Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter abborre, gädda och karpfisk. För den som vill flugfiska efter regnbåge och öring finns goda möjligheter till put-and-take-fiske i flera av länets vackra skogssjöar. Kusten lockar allt fler fiskare där framförallt havsöring, gädda och abborre står på menyn.

Fiske med handredskap är fritt året runt längs kusten. Detta innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter att ta hänsyn till känsliga områden och till de boende.

Fiskeguiden

I fiskeguiden hittar du såväl fisketips som information om regler och förordningar. Guiden kan du hämta på turistbyrån eller ladda ner från Upplandsstiftelsens webbplats.

Fiskekartan

På Länsstyrelsens portal www.fiskekartan.se kan man genom att söka på Uppsala Län, Östhammars kommun, hitta fiskevårdsområdesföreningar med bland annat kontaktperson och digitalt kartskikt över geografisk omfattning.

Sportfiskarna

Sportfiskarnas Uppsalakort ger dig tillgång till fiske på olika sjöar i Uppland. Fiskekorten säljs endast digitalt, läs mer här.

Kontakter