Gå till innehållet

Regler för hundar och katter i naturen och på allmänna platser i vår kommun

Hundägare och personer som har hand om en hund eller katt är skyldiga att följa kommunens lokala ordningsföreskrifter. Bestämmelserna gäller dock inte för ledarhund eller för hund som används i offentlig verksamhet. Hundar och katter ska alltid hållas under tillsyn på offentliga platser.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i lagen om tillsyn över hundar och katter (paragraf 16). Där står att hundar ska hindras från att "springa lösa i marker där det finns vilt".*

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om regler som gäller för hundar i naturen.

Här ska din hund vara kopplad 

I Östhammars kommun finns även lokala regler om var hundar  ska vara kopplad. Se relaterade länkar.

 • på idrottsplatser

 • i motionsspår

 • på begravningsplatser

 • Under löptid skall tik alltid hållas kopplad på offentlig plats 

Här får din hund eller katt  inte vistas 

 • Lekplatser

 • Förskole- och skolgårdar

 • Badplatser som jämställs med offentlig plats under tiden 1 maj – 30 september

 • I offentliga lokaler

Hundbajs ska plockas upp av den som har hunden i sin vård vid vistelse på offentliga platser. Hund och katt ska, vid vistelse på offentlig plats, bära halsband eller på annat sätt kunna identifieras genom märkning med uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer.

Här finns hundrastgårdar

I de inhägnade hundrastgårdarna kan din hund leka och springa lös tillsammans med andra hundar.

När du besöker en hundrastgård

 • I hundrastgården släpper du din hund på eget ansvar.

 • Som hundägare är det alltid du som är ansvarig för den skada din hund kan orsaka.

 • Städa upp efter din hund innan du lämnar hundrastgården.

 • Visa hänsyn till andra hundar och människor som vistas i hundrastgården.

Här finns våra hundrastgårdar

 • Alunda
  Vid cykelvägen mellan Myrvägen och Johan Marméns väg
 • Gimo
  Vid gångvägen mellan Sågargatan och Coromantvägen
 • Hargshamn
  Vid Gimovägen 4B
 • Österbybruk
  Vid Norrbacksvägen
 • Östhammar
  Mittemot Gammelhus vid Norra Gränsgatan
 • Öregrund
  Vid vattentornet mellan Strandvägen 32 A och 36 A

Hundbad

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser under tiden 1 maj – 30 september.  Hundar är tillåtna bakom Krutudden vid grillplatsen, i Östhammar. Hundar får aldrig vistas på kommunens inhägnade områden för bassängbad.

Kontakter