Gå till innehållet

Med ut och njut-projektet vill vi att boende och besökare, gamla och unga, friluftsovana och friluftsvana ska kunna upptäcka nya platser inom Östhammars kommun och inspireras att delta i det lokala föreningslivet.

Östhammars kommun har ett varierande landskap med ett rikt växt- och djurliv. Vi har många lättillgängliga tätortsnära friluftsområden och mer vildmarkslika miljöer att upptäcka. Under 2021 lyfter vi fram flera av dessa platser under temat Månadens besöksmål.

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Friluftsplanen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Med planen vill kommunen också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer. Läs Friluftsplanen här

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.  Läs mer om det nationella arbetet med Friluftslivets år på luftenarfri.nu

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker som du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. 

Lär dig mer om allemansrätten på allemansrätten.se

Naturkartan

naturkartan.se kan du söka efter naturreservat, friluftsområden och smultronställen i kommunen.