Gå till innehållet

Vandringsleder och stigar

Promenad

Upplandsleden

Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. Genom Östhammars kommun går leden från sjön Gisslaren i söder till Florarna i norr. Längs leden finns också en promenadslinga runt Gimodammen, Dammledenslingan.

 

Vikingaleden

Vikingaleden är en del av S:t Olav Waterway, en 1200 km lång pilgrimsled från Åbo i Finland till Trondheim i Norge. Från Grisslehamn kan du vandra norrut och Vikingaleden ansluter i Gimo till Upplandsleden.

Hälsans stig

En promenadvänlig slinga på 4 km i centrala Östhammar som förvaltas av Föreningen HjärtLung Östhammar. 

 

Vallonstigen

En 5 km lång vandringsled i Gimo med informationsskyltar om Gimo bruk.

Långalmastigen

Genom skog och hagar i vackra Roslagen slingrar sig 5-6 km långa Långalmastigen där du går mestadels på väg eller skogsväg.

Florarna

I Florarnas naturreservat, norr om Österbybruk, går en 10 km lång vandringled genom gamla skogar och öppna myrar.

 

Upptäck Gräsön

På ön Gräsö finns flera naturreservat med stigar, rastbord och grillplatser. Men också andra små områden att upptäcka, som vi i samarbete med Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen presenterar i kartfoldern Upptäck Gräsön.

Läs mer hos Upplandsstiftelsen

 

Välkommen till Vällen

I området runt sjön Vällen råder vildmarkskänsla med stora block, skog rik på aspar och andra lövträd och där finns många naturreservat, stigar och inte minst Vällenbadet. Här finns mycket att upptäcka och flera av platserna finns med i foldern Välkommen till Vällen.

Läs mer hos Upplandsstiftelsen