Gå till innehållet

Vandringsleder och stigar

Upplandsleden

Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. Genom Östhammars kommun går leden från sjön Gisslaren i söder till Florarna i norr. Längs leden finns också en promenadslinga runt Gimodammen, Dammledenslingan.

Upplandsleden 40 år 2020!

Jubileumsfirande 31 maj. Läs mer här.

Vikingaleden

Vikingaleden är en del av S:t Olav Waterway, en 1200 km lång pilgrimsled från Åbo i Finland till Trondheim i Norge. Från Grisslehamn kan du vandra norrut och Vikingaleden ansluter i Gimo till Upplandsleden.

Hälsans stig

En promenadvänlig slinga på 4 km i centrala Östhammar som förvaltas av Föreningen HjärtLung Östhammar. 

Vallonstigen

En 5 km lång vandringsled i Gimo med informationsskyltar om Gimo bruk.

Långalmastigen

Genom skog och hagar i vackra Roslagen slingrar sig 5-6 km långa Långalmastigen där du går mestadels på väg eller skogsväg.

Florarna

I Florarnas naturreservat, norr om Österbybruk, går en 10 km lång vandringled genom gamla skogar och öppna myrar.