Gå till innehållet

Föreningsstöd

1. Krav för att få föreningsstöd

Din förening behöver uppfylla följande krav för att du ska kunna få föreningsstöd från Östhammars kommun:

  • Föreningen finns och är verksam i Östhammars kommun
  • Majoriteten av medlemmarna är bosatta i kommunen
  • För ungdomsorganisation, minst 10 bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-19 år
  • För pensionärs-/handikapporganisation, minst 25 medlemmar
  • Det finns stadgar och styrelse

Vi mejlar ansökningshandlingar till föreningar som är registrerade hos oss och vi lägger ut handlingarna här. Det brukar ske i oktober årligen.