Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Föreningsbidrag

Aktuella bidrag att söka för föreningar verksamma i Östhammars kommun 2023:

2. Ny förening

Startbidrag

För att kunna få startbidrag så måste din förening ha minst tio medlemmar i åldrarna 7-19 år. Du ska lämna din ansökan inom sex månader från att föreningen bildades. Bidraget lämnas inte i efterskott.

Startbidrag för förening 1 november 2016

En ny förening kan söka startbidrag hos Kultur- och fritidsnämnden.

Kontakta oss