Gå till innehållet

Föreningsbidrag

2. Ny förening

Startbidrag

För att kunna få startbidrag så måste din förening ha minst tio medlemmar i åldrarna 7-19 år. Du ska lämna din ansökan inom sex månader från att föreningen bildades. Bidraget lämnas inte i efterskott.

Startbidrag för förening 1 november 2016

En ny förening kan söka startbidrag hos Kultur- och fritidsnämnden.

Kontakta oss