Gå till innehållet

Föreningsbidrag

3. Ungdomsförening

Grundbidrag

Grundbidraget ska ge din förening en grundtrygghet och täcka en del av föreningens kostnader för administration.

Lokalt aktivitetsstöd

I det lokala aktivitetsstödet omfattar både den kommunala delen och den statliga delen. Här ingår ett deltagarstöd och ledarstöd. Ansökan lämnas via www.idrottonline.se senast den 25 februari och den 25 augusti årligen. Deltagare mellan 7-25 år får räknas in liksom antalet ledare. Personnummer krävs för både deltagare och ledare.

Speciella bidrag

Om din förening arbetar för något särskilt ändamål så kan ett speciellt bidrag lämnas. Du redovisar ett sådant skäl i samband med föreningens årliga ansökan.