Gå till innehållet

Föreningsbidrag

5. Handikapporganisationer

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget ska ge din förening en grundtrygghet och täcka en del av föreningens kostnader för administration.

Antal medlemmarAdministrationsbidrag per år
0-49 450 kr
50-99 900 kr
100-249 1800 kr
250-349 2700 kr
350-449 3600 kr
450- 4500 kr

Verksamhetsbidrag

Ett bidrag för att täcka föreningens kostnader i samband med föreningsmöten, resor, inköp av inventarier och motionsaktiviteter för föreningsmedlemmarna. Bidraget utgår med ett fast belopp per medlem.

Speciella bidrag

Om din förening arbetar för något särskilt ändamål så kan ett speciellt bidrag lämnas. Du redovisar ett sådant skäl i samband med föreningens årliga ansökan.