Gå till innehållet

Hur startar jag en förening?

1. Hur går det till?

Första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrelse. Den ska fungera fram till det första allmänna mötet då föreningens riktiga styrelse ska väljas av mötesdeltagarna.

De som ingår i interimsstyrelsen tar tag i allt praktiskt inför bildandet av föreningen. Interimstyrelsen ger medlemmarna förslag på vilka regler (dvs. stadgar) som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Interimsstyrelsen ska också föreslå styrelseledamöter, skaffa bank- eller plusgirokonto och kalla till möte då föreningen bildas.

2. Föreningen bildas

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift.

3. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

4. Styrelsens arbetsuppgifter

Ordförande

 • leda föreningens möten 
 • ansvara för verksamhetsplaneringen 
 • föra föreningens talan utåt 
 • se till att alla beslut genomförs
 • godkänna alla räkningar

Sekreterare

 • skriva föreningens protokoll 
 • sköta föreningens arkiv 
 • sköta föreningens post

Kassör

 • ansvara för föreningens ekonomi
 • sköta in- och utbetalningar
 • ansvara för medlemsregister och medlemsavgifter
 • sköta föreningens försäkringsfrågor

Juridisk person

En förening blir en så kallad juridisk person när den har stadgar och styrelse. Föreningen kan då: 

 • äga saker
 • teckna avtal
 • vara arbetsgivare

5. Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. De flesta idrottsföreningar utgår ifrån Riksidrottsförbundets stadgemall.

6. Vad säger lagen?

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste förstås följa de lagar och regler som finns, till exempel de för skatter och bokföring.

En förening betraktas som så kallad juridisk person när den har stadgar och en styrelse. En juridisk person:

 • kan äga saker
 • kan teckna avtal
 • kan vara arbetsgivare
 • kan vara part inför myndighet
 • är ansvarig för skulder
 • och kan försättas i konkurs.

Kontakta oss