Gå till innehållet

Hur startar jag en förening?

1. Hur går det till?

Första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrelse. Den ska fungera fram till det första allmänna mötet då föreningens riktiga styrelse ska väljas av mötesdeltagarna.

De som ingår i interimsstyrelsen tar tag i allt praktiskt inför bildandet av föreningen. Interimstyrelsen ger medlemmarna förslag på vilka regler (dvs. stadgar) som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Interimsstyrelsen ska också föreslå styrelseledamöter, skaffa bank- eller plusgirokonto och kalla till möte då föreningen bildas.

Kontakta oss