Gå till innehållet

Hur startar jag en förening?

6. Vad säger lagen?

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste förstås följa de lagar och regler som finns, till exempel de för skatter och bokföring.

En förening betraktas som så kallad juridisk person när den har stadgar och en styrelse. En juridisk person:

  • kan äga saker
  • kan teckna avtal
  • kan vara arbetsgivare
  • kan vara part inför myndighet
  • är ansvarig för skulder
  • och kan försättas i konkurs.

Kontakta oss